ManuskriptSignatur: ubb-uib-MS-0080


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Indeholder:
1. Constitution Eirici, regis Danic. - 2 blader.
2. Kong Waldemars lowbog. - 19 blader.
3. Bircke rætth. - 3 blader.
4. Gaardz rætth. - 2 blader.
5. En copie aff bisp Børgis breff (av 1503), (hvorom oplyses, at denne copie findes i en kirke-bog I Fræminge I Færsherrit). Børge var erkebiskop i Lund. - 2 blader.
6. Kiøbenhaffns preuilegier (av 1466). - 6 blader.
7. Extracktt aff kierckelowen. - 7 blader.
8. Kong Ericks håndfesting. - 1 blad.
9. Thoor degns artickle. - 1 blad.
10. Kong Hansis handfesting. - 8 blader.
11. Kong Woldemars Sielandz low. - 4 blader.
Gave 1874 fra sogneprest Kraft til Grytten.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Privilegier vedk., Lover, Dansk lovsamling. Fra ca. 1500, Birkerett

Fysisk beskrivelse

  • Kvartformat. 57 beskrevne blader. Skrevet på papir, med røde og grønne titler og marginaltilføielser. 2 blader er av pergament. Har tilhørt C. Anker. Meget defekt og medtat. Paa pergamentbindet staar; T. A. S. 1562. Skrevet ca. 1500.

comments powered by Disqus