KartsettSignatur: ubb-bs-fol-01808


Eies av Billedsamlingen

Inneholder:

  • Kart over Bergen i maalestok 1:5000 af sand störrelse, s. -, Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider;
  • Kart over Bergen i maalestok 1:5000 af sand störrelse, s. -, Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider;
  • Kart over Bergen i maalestok 1:5000 af sand störrelse, s. -, Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider;
  • Kart over Bergen i maalestok 1:5000 af sand störrelse, s. -, Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider;

  • comments powered by Disqus