Avis skapt avSignatur: 056c67df-0f09-4b51-a337-1f679987d022


Den illegale avisen ”Norge vårt land” ble utgitt i Oslo 1941-42. Avisen ble startet opp av Arild Walder, Claes Berg og Jens Grüner-Hegge, senere kom også Ulf Stockinger og Rolf Grüner-Hegge med i redaksjonen. Trykkingen foregikk først i Riis kirke i Gardeveien 2. I juni 1942 ble en rekke aktører knyttet til avisen arrestert og avisproduksjonen flyttet til Fritz Trondsen i Stasjonsveien 27. Etter nye arrestasjoner ble avisen flyttet til en garasje i Dagaliveien 16, her fortsatte avisen å utkomme under navnet ”Verdens gang”, til den gikk inn i november 1943. Avisen var stensilert og kom på det meste i et opplag på 3000 eksemplarer.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus