AvisSignatur: 14970ef5-ef7c-485d-9400-020be302c8db


Lars Gjendemsjø, Konrad Nerheim og Erling Rønnestad som de første medlemmer begynte sommeren 1940 å utgi Norgesposten. Ivar Hemming Rasmussen Skre og Aleksander Eidenblom ble snart med i redaksjonen. Avisen kom ut i et opplag på 3000, men allerede sommeren 1941 innstilte gruppen utgivelsen og utga en avis på tysk som skulle forestille å bli utgitt av en tysk illegal motstandsgruppe (Volksgenosse og Meldungen der deutschen Soldaten in Norwegen). Gruppen samarbeidet med Stein-organisasjonen som også var hoveddistributør av avisen. I oktober 1941 klarte Gestapo å ramme Steinorganisasjonen, og ca. 200 av de arresterte ble sendt til konsentrasjonsleirer i Tyskland, 50 døde, de fleste i tyske dødsleirer. Kristian Stein, Ivar Hemming Rasmussen Skre og Karl Osland ble henrettet i Tyskland. Finn Rasmussen Skre, bror av Ivar, ble skutt under fangetransport i Tyskland like før krigens slutt.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus