AvisSignatur: 196145ff-e737-4079-8ad4-c6483cc3ca79


Den illegale bergensavisen "Mot Seir" var en fortsettelse av: "Ukenytt", ”Norges demring” og "Navnløs avis. Bergen" Avisen ble utgitt av Egil Helle og Viktor Nøstdal i fra august 1943 til 21 februar 1944. Våren 1943 kom også den senere Venstreleder, Gunnar Garbo med i arbeidet med avisen. Avisen var produsert under enkle forhold. Trykkvalitet og papir bærer preg av dette. Avisen skifter navn og fortsetter som "Fram" fra 21. februar 1944. Illegal avis utgitt i Bergen 1943-44.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus