AvisSignatur: 280d8ee4-1e90-49e5-96d8-b6a9aebe948e


”Norsk vilje” ble startet i mai/juni 1942 av Ingvald Brendsdal, Ågot Johanne Troye og Adolf W. Haukaas. Et samarbeid med Hjemmefronten ble startet opp, og etter et opphold kom den ut med undertittelen ”Organ for Hjemmefronten”. Avisgruppen ble samtidig utvidet med flere medarbeidere. Sentral ny skikkelse var Olav Strand som arbeidet ved Bergen ligningskontor, og fra samme instans ble også en duplikator til avistrykking anskaffet. Nye medarbeidere var også Olav Soltvedt, Sigrid Soltvedt og Gunnar Kirkebø. Avisen inneholdt nyheter fra London, artikler og noen ganger dikt. Den kom i 4-600 eksemplarer. Siste nummer av avisen kom 12. januar 1944, samme dag ble Olav Strand arrestert sammen med Anton Friele, Einar J. Nordahl og Soltvedt. Odd Eriksen, Adolf Haukaas og Asbjørn Larsen som også var medarbeidere i avisen klarte å flykte til Sverige. Olav Strand ble skutt 30. oktober 1944.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus