AvisSignatur: 2e34b900-9a7e-4670-aa10-abbc7842212c


"Vårt land" ble utgitt fra høsten 1943. Arne Ingolf Hagen fra Norsk bygningsarbeiderforbund og sporveiskonduktør Thomas Kristensen startet utgivelsen. Avisen hadde flere medarbeidere fra sporveismiljøet, bussjåførene Wågbø og Krogen var to av dem. Andre medarbeidere var Arne Hagen, Alf Børnich og Gunnar Ousland. Avisen kom i opplag på ca. 1200 eksemplarer og ble distribuert av Sporveien og bygningsarbeidere. Trykkingen ble gjort i Drammmen og senere i Lørenskog. Tross omfattende arrestasjoner av avisens medarbeidere i 1944 ble den trykket frem til fredsdagene i 1945. Oslo, stensilert. Opplag: 1.200

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus