AvisSignatur: 309be609-f434-46ec-a59c-57cb94505b82


"Vi vil oss et land (B-utgaven)" startet ved at avisredaktørene begynte å kopiere opp den originale utgaven av "Vi vil oss et land". Etter at de hadde gort dette et par ganger begynte de å redigere og tilføye eget materiale. Slik oppsto to aviser med samme navn, men med ulikt innhold og ulik redaksjon. Aktive i dette arbeidet var William og Johnny Houlder, Erling og Karl Solberg, og Henry og Arvis Hansen, i tillegg til disse tre brødreparene deltok også Olai Lorange. Avisen ble en tid redigert av Carsten Middelthon, Stein Berg-Jacobsen og Oddvar Berrefjord, senere overtok journalisten Ola Brandstorp. Avisen ble produsert flere steder deriblant i Nytorvet 3, vegg i vegg med Arbeiderbladet og til slutt i en tøffelfabrikk på Stovner drevet av Peter Christensen. Avisen opphørte etter at nazistene stormet hjemmet til, og skjøt Arvid Hansen og hans far, i 1942.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus