AvisSignatur: 3ea205cc-1857-4df0-84d1-46685b6f596c


Den Porsgrunnsbaserte versjonen av den illegale avisen ”Alt for Norge” ble startet årsskiftet 1940-41, ledende i arbeidet var stortingsmann Carl P. Wright sammen med Sigge Olsen og Johs Knudsen. Avisen ble produsert i årene 1941-42. Den mottok nyheter og ble distribuert over store deler av Østlandet. Thorleif Aarestrup ordnet avisens første lokaler i Sjøfartsbygningen, og det fysiske materialet til avisen ble levert av firmaet Wittusen & Jensen. Etter å ha unnkommet en tysk razzia ble nye lokaliteter satt opp hos en skipsreder på Slemdal. Da gruppen enda en gang så vidt unnslapp tyske myndigheter ble avisen nå produsert hjemme hos Aarestrup i Waldemar Thranesgt. Avisgruppen hadde tilgang til opplysninger i Stortinget gjennom Tor Kindingsland og i Reichkommissariatet fra John Larsen. Gjennom Larsen ble mange eksemplarer av avisen spredt i Reichkommissars konvolutter. I slutten av året 1941 ble en rekke medlemmer av avisgruppen arrestert. Wright unnslapp til England etter en dramatisk flukt fra en sykebil, mens bortimot 20 andre enten ble sendt til tyske konsentrasjonsleire eller skutt.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus