AvisSignatur: 43f45c06-20f3-40c2-beda-5b7f51438f89


Den Oslobaserte illegale avisen ”Norsk front” ble utgitt mellom 1943 og 1945. Knut Haukaness var redaktør, og med i redaksjonsgruppen var Toralv Ølen, Nils Lone, Arne Foss, Erling Øyen, Bjarne Gukild mfl. Ansvarlig for trykkeriarbeidet var Torleif Enger til han ble skutt i forbindelse med annet illegalt arbeid i november 1944. Ansvarlige for distribusjonen var blant andre Lars Homlong, Torleif Rode og Knut Lillegraven. Ellers deltok også Hans Henrik Holm og Frøydis Håvardsholm i arbeidet. Firmaene ”Nissen-Lie” og ”Cardez” foretok reparasjoner på det tekniske utstyret. Avisen ble først stensilert, men i perioden før krigens slutt ble den trykket. Avisens opplag varierte mellom 2000 og 7000.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus