AvisSignatur: 4a48c839-c8bf-43f7-8a14-a19d0c27172c


"Dagens ekko" startet som husorgan for Morgenbladet. Inneholdt materiale fra andre illegale aviser. Et nummer ble også utgitt som "Vakt og vern" Fra oktober 1944 og resten av krigen bar den igjen navnet "Dagens ekko". Avisen ble opprinnelig maskinskrevet på gjennomslagspapir. Fra oktober 1944 ble den hovedsaklig stensilert.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus