AvisSignatur: 4cd6d645-81b2-464f-acbb-a6fc4f5bafab


Morgenbladet utkom i stort opplag, tre ganger i uka. Men etter et par måneder ble redaktørene Olav Brunvand og Kristian Hatlevik arrestert. De som var igjen ga ut en ny avis, under navnene Under Åket og Tross Alt. Den siste tiden ble den trykket på Edruskapsnemdas kontor, hvor Paul Kvamme arbeidet. Han ble arrestert, dømt til døden og henrettet 12. august 1942.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus