AvisSignatur: 5513766e-0ea8-472a-ae7e-9d3815f15a8c


Siste nytt. Oslo Den Oslobaserte utgaven av ”Siste nytt” ble utgitt 1944-1945. I redaksjonen satt Arvid Boye, Inger Wrede Holm, Hans Wille og Rolf Sundt. Avisen inneholdt opprinnelig referater fra BBC men utvidet etter hvert innholdet til artikler og annet stoff. Avisen ble først trykket hjemme hos utgiverne, siden i et vulkaniseringsverksted i Kirkegaten, deretter i en leilighet i Camilla Colletts vei, til slutt i Oslo lysverkers gård i Hausmannsgaten. Etter at en av avisprodusentene Rolf Sundt, ble arrestert, flyttet trykkingen til en nedlagt frisørsalong på Kampen. Etter arrestasjonen av Sundt ble den tidligere kontakten avisen hadde hatt med ”Hjemmefrontens kontaktorgan for de illegale aviser” brutt. Avisen ble nå for en stund innstilt, før flere nye avisutgaver kom rett før krigen var slutt.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus