AvisSignatur: 59cc2dec-89fc-4559-9c21-7aaa26e03065


"Norge i dag" ble utgitt i Bergen, og utkom første gang 13. mars 1941. Kom med månedlige nummer frem til 13. oktober 1941. Man er usikker på om den siden fortsatte under ny tittel. Avisen er på 3-4 sider, og det er teknisk høy kvalitet på trykken. Opplaget ser ut til å være på 3-800 eksemplarer. Luihn antar at avisen er produsert av personer med borgerlig politisk standpunkt. Den tar avstand fra forretningsstandens svake holdning overfor tyskerne, og kritiserer den tyske propaganda. Ukjent utgiversted.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus