AvisSignatur: 5a06860b-9933-4a3d-953d-20dfcc2e21fc


1. februar 1942 feiret nazistene landet over "Statsakten" på Akershus hvor Vidkun Qusiling av Terboven ble utnevnt til "Ministerpresident". I Stavanger ble det den dagen før delt ut illegale løpesedler med oppfordring til folk om å holde seg vekk fra nazistenes tilstelning. Det ble en meget liten oppslutning til feiringen av "statsakten". Om det var en tilfeldighet med datoen eller ikke kom dagen etter det første nummeret av den illegale avisen "Patrioten". De som ga ut avisen var en gruppe med motstandsfolk som tilfeldighetene hadde rystet sammen, de fleste hadde gjort et eller flere forsøk på å komme over til England. Avisen bragte nyheter fra de norske sendingene i BBC og annet artikkelstoffom krigens gang og forholdene i Norge. "Patrioten" bragte også i koder meldinger til Milorg og etteretningstjenesten. Den ble først trykt hjemme hos John Hilmar Evertsen, senere, da Evertsen fikk i oppdreag i forbindelse med etteretningstjenesten, hos Mihael Haaland. Fotograf Gard Paulsen var den som som regel bragte de trykte eksemplarene hjem til Evertsen hvor stifting og videredistribusjon foregikk. Det ble lyttet på to radioapparater, det ene var plassert i et kott i Rogaland Teater, det andre var et selvbygget kortbølgeapparat som var bygget av Evertsen og skjult i veggen i hand hjem. De som stod for innsamling av avisstoffet og ellers det tekniske apparat var Ola Horve, Sofus Jørgensen, Erling Berg Pedersen, Børre Børresen, Mangor Larsen, Mihael Haaland og Gard Paulsen. Mor til John Hilmar Evertsen, Ingeborg Evertsen hjalp til med pakkingen og var hoveddistributør. Distribusjonen gikk gjennom Bjørn Hagen som var ansatt i et grossistfirma. Han hadde kontakt med hele Ryfylket, blant annet til Strand, hvor Trygve Holst og Malvin Arndalvar distributør. Avisen "Jøssing" ble også distribuert til Jæren, til Egersund og Dalane. Med nattruteskipet ble det også sendt pakker til Haugesund. I Stavanger ble avisene levert fra Otto Bjellands pelsforretning, optiker Knut Phil, Einar Ellingsens herrekvipering og fotograf Gard Paulsen. "Patrioten" ble først trykt i 700-800 eksemplarer, senere økte opplaget til 2.000. Avisen kom ut to dager i uken; onsdag og lørdag. I juli 1942 ble de fire store illegale avisene i Stavanger; "Patrioten", "Stritt Folk", "Frihet" og "Jøssing" rammet av Gestapo. Mange ble arrestert og avisene ble innstilt. De fleste av utgiverne av "Patrioten" ble arrestert, mange ble sendt til de tyske konsentrasjonsleirene hvor Nicolai Blestad døde i Sachsenhausen, Michael Haaland og Gard Paulsen døde i NN-leiren Natzweilet. Først var opplaget på 700-800, så økte det til 2.000.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus