AvisSignatur: 5cbe951b-86a5-4f6c-98aa-a896e5970978


"Mens vi venter" ble utgitt av samme gruppe som også utga "Halv åtte", "Liberty bell" og Hugin-Munin" I motsetning til "Halv åtte" inneholdt "Mens vi venter" også artikler og propagandastoff. Med i denne gruppen var Bjørn Bie, Ola Bonnevie, Kai Marstrander, Willy Johansen og Johan H. Hinsch. Bjørn Bie ble arrestert i desember 1941, resten av gruppen mai/juni 1942. Illegal avis utgitt i Oslo 1941 - 42 [?]

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus