AvisSignatur: 60250e86-24c9-4bcd-9c34-ca254df963f2


"V-posten" ble startet i Drøbak av Hans Krag og Johan Klausen etter inndragelsen av radioen i september 1941. Krag redigerte og Klausen skrev av fra BBC radio. Avisen ble distribuert i Oslo av Rolf Teien. Krag ga seg i "V-posten" i 1942 og ble erstattet av Finn Amundsen som redaktør. Ansgar Sørlie og Johan Martinsen distribuerte fra 1943 avisen fra Vålerengagate 26 i Oslo. Andre medarbeidere eller personer med tilknytning til avisen var var Johan Mønnich, Georg Johnsen og Øyvind Næss. Avisen gikk inn i februar 1944 da en rekke medarbeidere ble arrestert.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus