AvisSignatur: 75ac307a-e44c-4e94-b57c-77872da668de


"Statstjenestemannen" ble startet etter et initiativ fra Koordinasjonskomiteen (KK) og utgitt av et illegalt Statstjenestemanns-utvalg. Den ble utgitt i fra juni 1944. Totalt ble det utgitt 23 nummer 1944 og 1945. Avisens innhold var hovedsaklig nyheter om tyskernes og NS' inngrep i statsapparatet, parol o.l. Erling Birketvedt ledet redaksjonen, mens Johan Svarstad ledet trykkerivirksomheten. Stensilert, opplag: 1.000.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus