AvisSignatur: 77cec800-6ed2-4a73-97a6-d346345c2475


"Norsk front. Ukeavis." ble ihvertfall utgitt i maidagene 1945. Avisen holder høy teknisk standard. Hjemmefrontmuseet har to nummer av avisen: 5. og 9. mai. 1945. Sannsynligvis sen utgave av "Norsk front. Oslo" ?

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus