AvisSignatur: 7a7f8af0-184c-4e74-b979-598d0675f19f


Den illegale avisen "Steil og hel" ble startet opp da radioapparatene ble beslaglagt. Kåre Olsen Grinseng og hans kone startet arbeidet, siden kom Trygve Medahl og Sverre Lie med. Lie og Medahl gikk raskt over i annet illegalt arbeid og Ingvald Bowitz-Johansen, Ola Koppang og Harald J. Johansen kom med. Senere fikk redaksjonen ytterligere to medarbeidere: Finn Molvig og Reidar Pettersen. Avisen gikk inn i februar 1943 da flere av utgiverne ble arrestert. Avisen ble først produsert med en skrivemaskin med gjennomslag, siden ble materialet hektografert før man begynte å produsere den på en duplikator. Opplaget varierte mellom 800 og 1500. Stensilert.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus