AvisSignatur: 80b7d1ca-831d-4c0b-9477-b8d0ba80c357


Rex Rotary var et navn på en dupliseringsmaskin (kopimaskin). Utgitt av gruppen rundt London-Nytt, og var velredigert med illustrasjoner og tegninger.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus