AvisSignatur: a1c7e2a3-52b6-4514-b53a-b6bc4a1fc9b2


Victory [II] ble startet på initiativ fra Hjemmfronten (Presseledelsen). Redaktører og ansvarlige for trykkingen i det nye "Victory" var Stein Finne, Svein Hovind, Arne Klem og Finn Kongsgaard. Hoveddistributører var Martin Wathne og Harry Andersen. Ellers medvirket også Jens Lyche jr., Kolby, Otto Galtung, Dick Advocaat Egil Wasteson m.fl. i arbeidet med avisen. Avisens opplag økte fra 300 eksemplarer i begynnelsen til 5000 på det meste. Den utkom to til tre ganger i uken og inneholdt både radio- og artikkelstoff. Selve trykkingen ble flyttet fra sted til sted. Den ble først trykket i Fredrik Stangsgate 14, deretter i Mogens Thoresensgate 3., siden i kjelleren til ingeniørfirmaet Thorolf Gregersen i Rådhusgaten 3., så i Tollbodgaten 3. tilslutt ble den trykket på arkitekt Dick Advocaats hytte på Roa. Fra februar til juni utkom avisen under tittelen "V-posten" som en dekkoperasjon da denne avisens medlemmer var arrestert. Fra juni 1944 utkom avisen igjen under navnet V-posten. Avisen gikk inn etter en rekke arrestasjoner i oktober 1944.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus