AvisSignatur: bb79b9c1-3fbb-4c75-a227-e7cb3eec90b7


Den illegale Oslo-avisen ”Siste runde” ble startet av Carl Anonsen, Ole David Koht og Carl Schulz. Avisen inneholdt nyheter og aktuelle artikler, og distribusjonsområdet var Oslos vestkant og Sentrum. Avisen ble trykket en rekke steder, blant annet på Sosialøkonomisk institutt i Fredriksgate 3. og i Handelsbygningen, Dronningensgate 13. I Avisgruppen deltok foruten tidligere nevnte: Ebba Willoch, Gurli Børge, Else Enger og Lisen Espeland. Distribusjonen var organisert av Rose og Eli Henriksen og Knut Ihlen.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus