AvisSignatur: bd37f99e-67a2-4111-b353-095e7b662c8d


"Norsk front" var produsert av Trygve Wyller i 1941. Var ikke tenkt som en illegal avis. Utgitt i stort opplag i Stavanger og Oslo.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus