AvisSignatur: c2d5208a-9557-436e-9f32-d0f5ae1ec93e


Den illegale avisen "Whispering times" startet opp etter at radioene ble inndratt i september 1941. Initiativtagere var Christian Martol og Erik Gravdahl. Etter kort tid ble Arne Alexandersen med i arbeidet. Andre medarbeidere var: Asbjørn Halvorsen, Erling Gulbrandsen og Ingeborg Haabeth. Avisen ble først mangfoldiggjort gjennom maskinskriving, fra april 1942 ble den stensilert. Avisen utkom nesten hver dag, og hovedinnholdet var utenlandske nyheter, hovedsaklig fra BBC. Avlytting og nedskriving av nyhetene ble først foretatt hjemme hos Martol i "Villa Torp" på Bekkelaget, deretter i Mariesgate 12. i Oslo. En periode ble dette arbeidet også utført i Lisbeth Haabeths leilighet i Uranienborgveien 11. C. Avisen gikk inn i august 1942 etter omfattende arrestasjoner av avisens medarbeidere. Oslo, Stensilert. Opplag: 2.000

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus