AvisSignatur: c45e5a99-5600-47c0-a4d1-7d7e87ac2607


Den illegale avisen "Ånd og handling" ble utgitt i Oslo i 1944. Avisen ble drevet av Svein Molaug, Reidar Svevold og Arvid Sveum. Trykkerivirksomheten ble formidlet av Oddvar Aagesen. Avisen hadde gjentatte problemer med å få trykket avismanuskriptene. Etter at Arvid Sveum måtte rømme til Sverige og Molaug sluttet seg til en annen illegal organisasjon ble avisen innstilt. Da Revold begynte å arbeide med "Avantgarden" fikk denne avisen undertittel: "Ånd og handling". Stensilert. Opplag: 1.000.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus