AvisSignatur: ce33280a-ace7-4ff1-9f3d-cafeae0188d7


Ukentlig avis. Redaktør var Odd Tiller og Marianne Kokkin var redaktør. Kjell Grude Kviberg var trykkerileder. I tillegg til Tiller og M. Kokkin dreiv også Sverre Kokkin, Ludvig Hansen og Rasmus Ringdal med distribusjon. Odvar Solberg var også ein medarbeider. Marianne Kokkin vart arrestert og Ludvig Hansen var henrettet pga sitt sabotasjearbeid. Oslo/Aker. Opplag: 500. Stensilert.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus