Avis



Signatur: ce33280a-ace7-4ff1-9f3d-cafeae0188d7


Ukentlig avis. Redaktør var Odd Tiller og Marianne Kokkin var redaktør. Kjell Grude Kviberg var trykkerileder. I tillegg til Tiller og M. Kokkin dreiv også Sverre Kokkin, Ludvig Hansen og Rasmus Ringdal med distribusjon. Odvar Solberg var også ein medarbeider. Marianne Kokkin vart arrestert og Ludvig Hansen var henrettet pga sitt sabotasjearbeid. Oslo/Aker. Opplag: 500. Stensilert.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus