AvisSignatur: d325cb23-7fe8-4628-8d6e-62cddbf05eca


V-posten ble startet av Thorleif Lindtvedt , umiddelbart etter at radioapparatene vart beslaglagt. Nyhetene tok han inn på en batterimottaker som var stjålet på et tysk lager. Avisen ble spredt i Molde og Bolsøy, og utkom de fleste dager. Angiverne Rinnan og Grande hadde klart å oppspore V-postens utgivere. Lindtvedt og hans kone Marit ble arrestert i juli 1942. I september ble også en av avisens medarbeidere, Falck Jacobsen og flere arrestert. Lindtvedt og Jacobsen satt på Falstad i 16 måneder, deretter sendt til Sachenhausen. Marit Lindtvedt ble løslatt i oktober 1942 på grunn av barnefødsel.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus