Kyper (Bødker) lauget i Bergen

Relaterte samlinger

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Følgende laugsarkiver haves: Bakerlauget, bestaaende av 20 protokoller, 5 pakker. Bødker (kyper) lauget, bestaaende av 8 protokoller, 1 pakke. Glarmesterlauget, bestaaende av 7 protokoller, 3 pakker. Guldsmedlauget, bestaaende av 13 protokoller, 9 pakker. Knapmakerlauget, bestaaende ...

Samling ubb-ms-0167