Philharmonisk Selskab

Relaterte samlinger

Forhandlings-Protocol for Det Philharmoniske Selskab, 1844-1848.

Foræret 1920 av kjøbmand Vilhelm Behrens. Se og 527a-b, 549, 550, 664, 765a-b-c, 766.

Samling ubb-ms-0664