Bergens Folkekjøkken

<p>Folkekjøkkenet var en kommunal bespisningsinnretning for fattige folk i Bergen, opprettet allerede i 1839. Bespisningsinnretningen holdt lenge til i Allehelgensgate 3, i lokalene til Arbeidsanstalten. I 1872 ble det reist en egen bygning i Musegaten</p>