Det frivillge Skyttervesen

<p>Sammenslåing av lagene i to konkurrerende skytterorganisasjoner, Folkevæbningen (folkevæpningssamlagene) og Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug</p>