side 2 av 1614, 22. november Rogaland, Suldal, Vinje sogn, Selland skjøte

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.