side 1 av 1588, 10. august (1340, 19. januar) Sogn og Fjordane, Olden kunngjøring

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.