side 598 av Bergens Adressebok 1932-33

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.