side 10 av Kongelig Allernaadigste Anordning om Betleres Afskaffelse og de Fattiges Underholdning udi Bergens bye og Stift : dateret Fredensborg Slot, den 29 Augusti 1755

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.