side 3 av Diplom datert 1293, 26. mai. Aga (Ullensvang, Hordaland)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.