side 1 av Diplom datert (ca. 1320) Vikøy (Kvam, Hordaland)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.