side 4 av Diplom datert 1329, 25. november. Bergen

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.