side 3 av Diplom datert 1332, 12. mars. Frogn (Follo, Akershus).

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.