side 3 av Diplom datert 1340, 2. mai. Undredal (Aurland, Sogn og Fjordane)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.