side 1 av Diplom datert 1368, 24. mars. Vik (Sogn og Fjordane)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.