side 2 av Diplom datert 1396, 16. april (19. august). Stedje (Sogndal, Sogn og Fjordane)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.