side 2 av Diplom datert (ca. 1400) Trolig i Hamar (Hedemark)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.