side 1 av Diplom datert 1403, 7. juni. Skeie (Ulstein, Møre og Romsdal)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.