side 20 av Diplom datert 1411, 23. mars. Oslo

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.