side 1 av Diplom datert 1414, 4. april. Langvin (Innvik, Sogn og Fjordane)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.