side 2 av Diplom datert 1430, desember, Vossevangen (Voss, Hordaland)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.