side 2 av Diplom datert 1431, 20. september,Tønsberg (Vestfold)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.