side 2 av Diplom datert 1435. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.